Tranh Bướm Ánh Kim Odoo Version 11.0-20200826

Information about the Tranh Bướm Ánh Kim instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers